Steepbridges.com ondersteunt bedrijven met individuele coaching van medewerkers en het verzorgen van training op het gebied van onderhandelen, vendor management en trade marketing.

Individuele coaching
U wilt uw medewerkers graag ontwikkelen en beter maken. Dat gaat meestal het beste door ze grotere en uitdagender taken te geven, een speciaal project te laten doen of ze te laten rouleren op andere afdelingen. Soms helpt een gericht boek. In een aantal gevallen zijn een aantal sessies met een business coach nuttig. Bijvoorbeeld als medewerker niet precies weet welke kant zij op wil met haar carrière, welke vaardigheden ze extra zou moeten ontwikkelen of soms gewoon behoefte heeft aan een paar gesprekken die op een afstand naar de materie kijkt.

Steepbridges biedt individuele coaching voor medewerkers van succesvolle starter tot aan senior management niveau. In 6-8 sessies wordt eerst het gehele traject doorlopen en afgesloten. In de eerste en tweede sessie wordt de daadwerkelijke coachvraag helemaal duidelijk voor de medewerker. In de volgende sessies wordt hier dieper op ingegaan en krijgt de medewerker diverse handvatten om met de vraag aan de slag te gaan. Tussenstanden, successen en mislukkingen worden besproken en geanalyseerd. Vervolgstappen worden uitgezet met tussenpozen van 3-4 weken.

Vrijwel alle coachingstrajecten eindigen na 6 of 7 sessies en dit blijkt voldoende om de medewerker zelfstandig verder te laten gaan. Soms zijn er nog 1 of 2 extra sessies nodig.

Coachingsessies kunnen zowel tijdens als buiten kantoortijden worden ingepland. Op locatie van de klant of extern, mits voorzien van een rustige ruimte voor 1:1 gesprekken of bij Steepbridges.com in Haarlem.


Training onderhandelen
Onderhandelen is voor velen een sport of een spel. Voor anderen is het een grote nachtmerrie. Maar iedereen kan goed leren onderhandelen, en zich comfortabel leren voelen bij de ongemakkelijke situatie die onderhandelen meestal is.

Steepbridges biedt een 2-daagse training onderhandelen aan voor beginnende onderhandelaars en voor ervaren onderhandelaars. In beide trainingen is veel aandacht voor rollenspellen, feedback en lastige situaties proberen. Want onderhandelen leer je het beste door te doen.


Basis Training onderhandelen
Deze training is gericht op medewerkers die enige onderhandel ervaring hebben, bijvoorbeeld jr. inkopers, jr mediaplanners of medewerkers die maar af en toe onderhandelen. De training is vooral gericht op een individuele onderhandeling of in paren. Complexere onderhandelingen met teams komen in deze training niet aan bod.

In de training leren de deelnemers welke elementen belangrijk zijn bij onderhandelen, hoe zij voor zichzelf duidelijk stellen welk resultaat ze willen halen, waar hun grens ligt en daar niet overheen te gaan, hoe ze de machtsbalans kunnen inschatten voorafgaand aan de onderhandeling en tijdens het gesprek.

Op dag twee leren de deelnemers bij zichzelf signalen te herkennen die de tegenpartij ook ziet of laat zien. Wat doet iemand als hij zenuwachtig is, wordt verrast, tijdsdruk een rol gaat spelen of de tegenstanders de regels van het spel verandert? Door middel van diverse cases wordt de dag gevuld met veel rollenspellen en een klein deel theorie. De training is altijd op een externe locatie, in overleg te bepalen.

Groepsgrootte minimaal 6, maximaal 10 personen.
Prijs €2.950,- per groep of €850,- p.p. 


Training voor de geoefende onderhandelaar
In deze twee daagse training wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers al een behoorlijke ervaring hebben in onderhandelen. Bijvoorbeeld ervaren inkopers, Category managers, commercieel managers en directeuren, marketing managers, IT managers. 

In de training wordt ingegaan op complexe individuele onderhandelingen (met veel variabelen en bijvoorbeeld complexe mogelijke uitkomsten) en aan het onderhandelen in kleine en grotere teams. Voorbereiding, rolverdeling, signalen naar elkaar, time-outs, beïnvloeding door randvoorwaarden, ingrijpen door de niet-leider en weten wanneer het succes is bereikt.

De trainingen zijn 2 dagen achter elkaar op een externe locatie. Bij voorkeur blijven de deelnemers slapen maar dit is niet noodzakelijk.

Groepsgrootte minimaal 6, maximaal 10 personen.
Prijs €12.950,- per groep of €2.850,- p.p. Exclusief locatie en overnachtingsmogelijkheden.


Training vendor management
Veel inkopers hebben met een veelvoud aan leveranciers te maken. Omdat ze veel verschillende artikelen moeten inkopen en omdat ze voor een artikelen bij meerdere leveranciers terecht kunnen.

In deze training leren deelnemers een systeem voor zichzelf te ontwikkelen dat de kwaliteit van leveranciers in kaart brengt, waar het misgaat, welke leveranciers heel goed zijn (en dus wellicht de moeite waard om iets meer te betalen), op welke punten leveranciers kunnen en moeten verbeteren en hoe je leveranciers hier actief bij betrekt.

Deze training bestaat uit 1 groepsdag en 1/2 dag individuele begeleiding na enkele weken om de voortgang en mogelijke hindernissen te bespreken.
Kosten €2.000 per deelnemer.